พระพุทธมหามงคลมหาราช เขาคอหงส์ – หาดใหญ่

พระพุทธมหามงคลมหาราช

3

ประดิษฐานอยู่บนบนยอดเขาคอหงษ์ ในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา

เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานพร องค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

หล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ ขนาดองค์พระ มีความสูง 19.90 เมตร ความสูงรวมฐาน 25 เมตร น้ำหนัก 200 ตัน

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2552 (72 พรรษา)

และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามพระพุทธรูปว่า

“พระพุทธมงคลมหาราช”

และมีพระบรมราชาณุญาตให้ ใช้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

5 ธันวาคม 2552 ประดิษฐาน   ณ ฐานพระพุทธมงคลมหาราช

พระพุทธมหามงคลมหาราช4

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระพทุธรูปประจำเมืองหาดใหญ่
ตามหนังสือที่ รล ๐๐๐๓/๑๕๓๕๙
พระราชทาน ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒

โดยมีสมเด็จพระญารสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปรินายก
เสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีเททองพระหัตถ์ พระพุทธมงคลมหาราช
ณ มณฑลพิธีพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓

จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระเกตุมาลา
เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓

ลองมาชมภาพบรรยากาศ ซึ่งนอกจากท่านจะได้ไหว้พระเพื่อความเป็นศิริมงคลแล้ว
ท่านยังสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองหาดใหญ่จากมุมสูงได้อีกด้วย

พระพุทธมหามงคลมหาราช2

พระพุทธมหามงคลมหาราช1

ที่มา http://www.cathaytourthailand.com/Prabhudda.html

http://www.hatyaitaxi.com/songkhla/phra-buddha-mongkol-maharaj-hatyai/

แนะนำโรงแรมที่พักในหาดใหญ่ จาก 10 อันดับโรงแรมที่พักที่ดีที่สุดในหาดใหญ่Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.