รายชื่อประเทศที่คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่า VISA อัพเดตล่าสุด

thai-passport-visa-countries-update-2015

สำหรับใครที่กำลังแพลนทริปเดินทางไปท่องเที่ยวต่างแดน เรามีข้อมูลอัพเดตล่าสุดสำหรับรายชื่อประเทศที่คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่า VISA อัพเดตล่าสุดจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มาตรวจสอบรายชื่อประเทศและจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการจะไปก่อนออกเดินทางกันเลย

รายชื่อ 28 ประเทศที่คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (Thailand Passport)

ประเทศ (จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้)

1. อาร์เจนตินา Argentina (90 วัน)

2. บาห์เรน * Bahrain*  (14 วัน)

3. บราซิล Brazil (90 วัน)

4. บรูไน * Brunei* (14 วัน)

5. กัมพูชา Cambodia (14 วัน)

6. ชิลี Chile (90 วัน)

7. เอกวาดอร์ * Ecuador* (90 วัน)

8. จอร์เจีย * Georgia* (90 วัน)

9. ฮ่องกง Hong Kong (30 วัน)

10. อินโดนีเซีย Indonesia (30 วัน)

11. ญี่ปุ่น * Japan* (15 วัน)

12. สาธารณรัฐเกาหลี Korea (90 วัน)

13. ลาว Laos (30 วัน)

14. มาเก๊า Macau (30 วัน)

15. มองโกเลีย Mongolia (30 วัน)

16. มาเลเซีย * Malaysia* (30 วัน)

17. มัลดีฟส์ * Maldives* (30 วัน)

18. เมียนมาร์ Myanmar (14 วัน)

19. ปานามา * Panama* (180 วัน)

20. เปรู Peru (90 วัน)

21. ฟิลิปปินส์ * The Philippines* (30 วัน)

22. รัสเซีย Russia (30 วัน)

23. เซเชลส์ * Seychelles* (30 วัน)

24. สิงคโปร์ * Singapore* (30 วัน)

25. แอฟริกาใต้ * South Africa* (30 วัน)

26. ตุรกี * Turkey* (30 วัน)

27. วานูอาตู * Vanuatu* (90 วัน)

28. เวียดนาม  Vietnam (30 วัน)

แนะนำ 10 สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่นบนเกาะโอกินาว่า Okinawa

หมายเหตุ

1. *หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย

2. ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

3. เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวงลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย. 2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท

4. ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้งจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์ https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)

5. รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง

6. ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าคอสตาริกา หากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจ เข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำนักในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชฑูตคอสตาริกาประจำสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +66  6738 0566 อีเมล์ info@costaricaembassy-sg.net

7. ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยจะพำนักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555

8. โคลอมเบียยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐฯ (ไม่ใช่ประเภท Transit C1) และกลุ่มประเทศเชงเก้น (เฉพาะประเภท C และ D) ที่มีอายุการตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าโคลอมเบีย รวมถึงยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศเชงเก้นด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโคลอมเบีย

ข้อมูลอัพเดตล่าสุดจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

เว็บไซต์ : consular.go.th
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.