All posts tagged "อิมแพคเมืองทอง"

  • พาณิชย์ฯ จัดงานมหกรรมคืนความสุขให้ประชาชน ที่อิมแพคเมืองทอง

    กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดกิจกรรม “มหกรรมพาณิชย์คืนความสุขให้ประชาชน” ระหว่าง วันที่ 21-24 สิงหาคม 2557 ณ อาคารนิทรรศการ 5 – 6 (Hall 5-6) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมทั้ง ในปี 2557 กระทรวงพาณิชย์ครบรอบ...