All posts tagged "ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ"

  • ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่อนสอน สัมผัสอากาศหนาวท่ามกลางภูเขาสีเหลืองทอง

    “ปีแล้วปีเล่า จากฤดูฝน เข้า สู่ฤดูหนาว ราวกับมีนัดกัน ณ.ดอยแม่อูคอแห่งนี้ ได้กลายเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงามท่วมภูเขา” ทุกๆปี ดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงฤดูเข้าหน้าหนาว ทั่วทั้งภูเขา จะกลายเป็นสีเหลืองทอง อร่ามสวยงาม สีสันของดอกบัวตัว ตัดกับสีฟ้า ของท้องฟ้า มีสีเขียวของขุนเขาอยู่เบื้องหลัง ช่างเป็นภาพที่งดงาม ให้ใครหลายๆ คน ให้นักท่องเที่ยว หาโอกาส ไปความสวยงาม ของทุ่งบัวตองแห่งนี้...