ชวนเที่ยวตลาดวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม 1 – 26 ก.พ. 59 ณ คลองผดุงกรุงเกษม

thailand-culture-market-land-of-smile-2016

Movetrip ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวตลาดวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คลองผดุงกรุงเกษม โดยภายในงานได้รวบรวมมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ ศาสนาและศิลปะ สื่อ และงานสร้างสรรค์และออกแบบมาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ งานฝีมือ หัตถกรรม ผ้าไทย อาหารไทย ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแพทย์แผนไทย ศิลปะการแสดง ดนตรีนาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ พุทธศิลป์ สังฆภัณฑ์ ภาพยนตร์ มัลติมีเดีย วีดีทัศน์ เกม การกระจายเสียง การพิมพ์ การออกแบบ สถาปัตยกรรม แฟชั่นและการโฆษณา โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่ เวทีกลาง สำหรับการแสดงศิลปวัฒนธรรม พื้นที่การค้าขายสินค้าทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม สำหรับแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม และพื้นที่วัฒนธรรมชวนชิม สำหรับจำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มของดีบ้านฉัน โด่งดังทั่วโลก การประมูลภาพเขียนจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย รวมถึงศิลปินอิสระ การประกวดออกแบบแฟชั่น เดินแบบผ้าไทย แฟชั่นโชว์

สำหรับกิจกรรมสุดพิเศษ ที่จะทำให้คุณอมยิ้มได้ในทุกสัปดาห์ ตรงตามคอนเซปต์ของตลาดวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม โดยตารางการจัดกิจกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 สัปดาห์ ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมวันตรุษจีน มั่งมี ศรีสุข

สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมตลาดสร้างรัก

สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมสินค้าสร้างสุข

สัปดาห์ที่ 4 : วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมวันมาฆะบูชา

รักเมืองไทยต้องห้ามพลาดงานนี้  มาช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาไทย ร่วมสร้างรอยยิ้มไปด้วยกัน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.m-culture.go.th