โปรโมชั่นการบินไทย Thai Airways Happy Summer More 2016 เส้นทางภายในประเทศ ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1,400 บาท

thaiairways-promotion-happy-summer-more-2016

Thai Airways Promotion 2016 โปรโมชั่นการบินไทย จองตั๋วเครื่องบินพร้อมข้อเสนอในราคาพิเศษ รวมโปรโมชั่นการบินไทย Thai Airways Happy Summer More 2016 บินเที่ยวรับซัมเมอร์ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียวต่อ 1 ท่านชั้นประหยัด ในราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1,400 บาท ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การบินไทย จองเลยวันนี้ได้ที่ thaiairways.com

บินจากกรุงเทพฯ ไปยัง         ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (บาท)

เชียงใหม่                                                 1,400

ภูเก็ต                                                       1,900

กระบี่                                                       1,600

สำหรับการออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันนี้ถึง 21 ก.ค. 2559

เริ่มออกเดินทาง วันนี้ถึง 31 ก.ค. 2559

เงื่อนไขและข้อกำหนด

– ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวในชั้นประหยัดตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น

– ผู้โดยสารต้องกำหนดวันเดินทาง และออกบัตรโดยสารทันทีที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง

– กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เส้นทางบิน, Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงินได้

– ได้รับไมล์สะสมปกติตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส

– ราคาบัตรโดยสารข้างต้นเป็นราคาที่รวมค่าภาษีสนามบินแล้ว

– ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

– การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า