All posts tagged "travel chiangrai"

  • 1000 เดียว เที่ยวเชียงราย กับ 7 เส้นทางท่องเที่ยว สุดคุ้ม

    1000 เดียว เที่ยวเชียงราย กับ 7 เส้นทางท่องเที่ยว สุดคุ้ม ททท.สำนักงานเชียงราย ร่วมกับมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงราย จะมีกำหนดจัดนำเที่ยวในราคาพิเศษ “พันเดียวเที่ยวเชียงราย” ในช่วงระหว่างเดือนกรฏาคม – กันยายน 2557 โดยนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ สามารถสมัครเที่ยวในราคา 1,000 บาทต่อหนึ่งเส้นทางต่อวัน ท่านสามารถเลือกเดินทางท่องเที่ยวใน 7 เส้นทางที่กำหนดไว้  (สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางตามต้องการได้) ราคาดังกล่าวรวมค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว พาหนะรถตู้ อาหารกลางวัน...