All posts tagged "loveandaman"

  • Similan หมู่เกาะสิมิลัน สีสันของอันดามัน

    Similan หมู่เกาะสิมิลัน สีสันของอันดามัน   ถ้าพูดถึงทะเลที่สวยติดอันดับในประเทศไทย หมู่เกาะสิมิลัน ต้องติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และเป็น 1 ใน 10 ของ สถานที่ดำน้ำ ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีความงามของปะการังใต้ท้องทะเล ไม่แพ้ที่ใด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ในตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จ.พังงา ครอบคลุมพื้นที่ 80,000...