All posts tagged "เที่ยวขุนยวม"

  • ชวนมาเที่ยวเทศกาลดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ประจำปี 2557

    เทศกาลดอกบัวตอง เทศกาลสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบอากาศเย็น ได้มีโอกาสไปสัมผัส และชมความสวยงามของดอกบัวตองที่ออกดอกบานเต็มขุนเขา  เทศกาลที่บ่งบอกถึงช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตองออกดอกบานสีเหลืองอร่ามบนดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม มีพื้นที่กว่า 500 ไร่ บนความสูงกว่า 1,000 เมตร นับเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทย มีจุดเด่นที่เป็นทุ่งที่มีดอกบัวตองซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองขึ้นเป็นจำนวนมาก อยู่บนภูเขาสูง เห็นวิวทิวทัศน์รอบทุ่งบัวตองเป็นภูเขาสลับซับซ้อนสวยงามมาก มีอากาศเย็นตลอดปี มีหมอกปกคลุมในตอนเช้า และได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปสัมผัส ภายใต้โครงการ “Dream Destination กาลครั้งนั้น…ความฝันผลิบาน       ...