All posts tagged "บางกอกแอร์เวย์"

  • พักร้อนกลางปี Promotion จองตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways เริ่มต้น 1,040 บาท

    Bangkok Airways โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบิน เริ่มต้น เพียง 1,140 บาท ,1,290 บาท ,1,390 บาท และ 1,490 บาท เท่านั้น ระยะนี้ สายการบิน Bangkok Airways ออกโปรโมชั่นราคาสบายกระเป๋ามาให้ใช้บริการกันบ่อยๆ ราคาเริ่มต้นที่ หนึ่งพันบาท ต้นๆ กับการจองตั๋วเครื่องบินระยะไกล้ๆนี้ถือว่าราคาไม่แพงเลย เพราะนอกจากจะรวมค่าโหลดกระเป๋า...