All posts tagged "ตักบาตร"

  • เคล็ดลับการตักบาตรเพื่อเสริมดวง เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิต

    เอาเคล็ดคลับในการตักบาตรมาฝากเพื่อเสริมดวง เผื่อว่าใครทำตามแล้วก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆ มีความสุข บุญกุศลหนุนนำให้เจริญ เจริญ สาธุ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เมื่อตั้งเสาวันเกิดขึ้นมา ดาวอาทิตย์นั้นจะอยู่ตำแหน่ง ทุกขัง จึงควรแก้ไขดาวอาทิตย์ ด้วยการใส่บาตรหรือถวายพระ ด้วยน้ำมะพร้าวอ่อน  (อย่าเป็นมะพร้าวเผา) และทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวอาทิตย์  คือแสงสว่าง เช่น ตะเกียง ไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมัน เป็นต้น ควรบูชาหรือไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำดาว คือ...