โปรโมชั่นการบินไทย 2017 สัมผัสเสน่ห์แห่งเปอร์เซีย เที่ยวอิหร่าน 9 วัน 7 คืน ราคารวมเริ่มต้นที่ 117,500 บาท จองด่วน!

promotion-thai-airways-2017-bkk-tehran-iran

Thai Airways Promotion 2017 โปรโมชั่นการบินไทย จองตั๋วเครื่องบินพร้อมข้อเสนอในราคาพิเศษ โปรโมชั่นการบินไทย 2560 ชวนคุณมาสัมผัสเสน่ห์แห่งอาณาจักรเปอร์เซีย เที่ยวเมืองอิหร่าน The Charming Cities of Iran ชมบรรยากาศริมทะเลสาบแคสเปี้ยน 9 วัน 7 คืน ในราคารวมเริ่มต้นที่ 117,500 บาท สำหรับเข้าพักห้องคู่ต่อท่าน เดินทางตั้งแต่วันที่ 7 – 15 เมษายน 2560 ดูรายละเอียดโปรโมชั่นการบินไทยเส้นทางบินอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การบินไทย จองเลยวันนี้ได้ที่ thaiairways.com

โปรแกรมทัวร์อิหร่าน (ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

promotion-thai-airways-2017-iran-9d7n

promotion-thai-airways-2017-iran-9d7n-price

วันศุกร์ 7 เม.ย. 60: กรุงเทพฯ – เตหะราน เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม Novotel Airport Hotel หรือ เทียบเท่า

วันเสาร์ 8 เม.ย. 60: เที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Iran)  – พระราชวังโกเลสตาน (Goestan Palace) – เมืองราชท์ เข้าพักที่โรงแรม Kadus Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาวที่ดีที่สุดในเมือง Rasht

วันอาทิตย์ 9 เม.ย. 60: ชมบรรยากาศริมทะเลสาบแคสเปี้ยน – หมู่บ้านมาซูเล่ห์ เทือกเขาอัลโบร์ซ – เตหะราน เข้าพักที่โรงแรม Espinas Palace Hotel โรงแรมระดับ 5 ดาว ในเมืองเหะราน

วันจันทร์ 10 เม.ย. 60: เตหะราน – พระราชวังเนียวาราน (Niavaran Palace)– พิพิธภัณฑ์อัญมณี (Jewelry Museum) – ชีราซ เข้าพักที่โรงแรม Zandieh Boutique Hotel โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองชีราซ

วันอังคาร 11 เม.ย. 60: ชีราซ – มัสยิดสีชมพู (Nasir-OI Moik) – คฤหาสน์โบราณ (Naranjestan-e Ghavam) – ป้อมการิมข่าน (Karim Khan Citadel) – วาคิลบาซาร์ (Vakil Bazaar) เข้าพักที่โรงแรม Zandieh Boutique Hotel โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองชีราซ

วันพุธ 12 เม.ย. 60: เปอร์ซีโปลีส (Persepolis) – นัคเชรอสตัม (Naqsh-e rostam) – อิศฟาฮาน (Esfahan) เข้าพักที่โรงแรม Abbasi Hotel โรงแรมระดับ 5 ดาวและดีที่สุดในเมืองอิศฟาฮาน

วันพฤหัสบดี 13 เม.ย. 60: อิศฟาฮาน – พระราชวังเชเฮสโซตุน (Chehel Sotun Palace) – มัสยิดอิหม่าม (Imam Mosque) – พระราชวังอะลีคาปู (Ali Qapu Palace) – สะพานคาจู (Khaju Bridge) เข้าพักที่ โรงแรม Abbasi Hotel โรงแรมระดับ 5 ดาวและดีที่สุดในเมืองอิศฟาฮาน

วันศุกร์ 14 เม.ย. 60: อิศฟาฮาน – ชมโบสถ์แว๊งค์ (Vank Church) – เที่ยวชมเมืองคาชาน –ชมคฤหาสน์เศรษฐี ชื่อ Borujerdi Ancient House – แวะช้อปปิ้งที่ Mahtab Rest Area ก่อนเดินทางสู่สนามบิน

วันเสาร์ 15 เม.ย. 60: เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 6.25 ชั่วโมง

อัตรานี้รวม

– น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในประเทศท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม

– ที่พักตามระบุในรายการห้องละ 2 ท่าน (ห้องพัก Standard)

– อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ และบริการเสริมอาหารไทย

– น้ำดื่มวันละ 2 ขวด

– รถบริการรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม ตลอดจนนำเที่ยวตามรายการ

– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

– ค่าวีซ่าประเทศอิหร่าน

– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถ และไกด์ท่องถิ่น

– ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม

– หัวหน้าทัวร์จากบริษัทฯ อำนวยความสะดวกตลอดจนนำเที่ยวตามรายการ

– ค่าประกันการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าขนกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์/แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการTop