โปรโมชั่น Jetstar จองตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด กรุงเทพฯ ไป สิงคโปร์ ราคารวมเริ่มต้นที่ 1,393 บาท

โปรโมชั่นสายการบินเจ็ทสตาร์ Jetstar จองตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกับ Jetstar ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ และข้อเสนอพิเศษจองตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกับสายการบินเจ็ทสตาร์ กรุงเทพฯ ไป สิงคโปร์ ในราคารวมเริ่มต้นที่ 1,393 บาท ช่วงเวลาเดินทางวันที่ 24 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2559 และอีกหลากหลายเส้นทางบินในต่างประเทศ ดูรายละเอียดค้นหาเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ Jetstar.com

promotion-jetstar-2016-bangkok-to-singapore

promotion-jetstar-2016-bangkok-to-singapore

หมายเหตุ

– ราคาเริ่มต้นชั้นประหยัดต่อเที่ยวและสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น

– ราคาชั้นธุรกิจต่อเที่ยวและสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 7 กิโลกรัม

– ที่นั่งมีจำกัดและอาจไม่ว่างในช่วงเทศกาล หรือตลอดทุกเที่ยวบิน  ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบิน

– ผู้โดยสารต้องเช็คอินสัมภาระ โดยชำระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของสายการบิน

– ราคาต่อเที่ยวรวมค่าภาษีสนามบิน ค่าบริการค่าธรรมเนียม 200-250 บาทต่อผู้โดยสาร ต่อเที่ยว

– ราคาที่เสนอเป็นราคาต่อเที่ยว สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งใหม่โดยทำการสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือยกเลิกเที่ยวบินได้ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้โดยชำระค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ถ้ามี

– เงื่อนไขและข้อกำหนดเป็นไปตามกฎของสายการบินเจ็ทสตาร์