โปรโมชั่น Thai Airways ฮ่องกง ไป-กลับ สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 7,640บาทต่อท่าน

thaiairways-promotion-2015-special-companion-fare-bangkok-to-hong-kong

Thai Airways Promotion โปรโมชั่นการบินไทย จองตั๋วเครื่องบินพร้อมข้อเสนอในราคาพิเศษ โปรโมชั่นการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ สู่ ฮ่องกง Hong Kong ไป-กลับ สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 7,640 บาทต่อท่าน เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียวต่อ 1 ท่าน รวมค่าภาษีสนามบินแล้ว และที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ให้คุณเดินทางไปช้อปปิ้งกับคนรู้ใจแบบเหนือระดับที่ฮ่องกง  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การบินไทย จองเลยวันนี้ได้ที่ thaiairways.com

thaiairways-promotion-2015-special-companion-fare-bangkok-to-hong-kong-2
*** ราคาข้างต้นนี้ รวมค่าภาษีสนามบินแล้ว และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ***

สำหรับการออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันนี้ถึง 19 ธ.ค. 2558

เริ่มออกเดินทาง วันนี้ถึง 19 ธ.ค. 2558

เงื่อนไขและข้อกำหนด

– ราคาข้างต้นเป็นราคา สำหรับการเดินทางไป-กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทาง และเที่ยวบินที่กำหนดด้วยการบินไทยเท่านั้น ไม่อนุญาติให้เปลี่ยนเส้นทางบิน หรือ เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น รวมทั้งไม่สามารถขอคืนเงินได้

– ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางของผู้ใหญ่ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยต้องเดินทางพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันตลอดทั้งไปและกลับสำหรับการออกบัตรโดยสารผ่าน thaiairways.com

– ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และไม่อนุญาตให้ออกบัตรฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว ทารก คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่

– ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร และเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน – 19 กันยายน 2558

– ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส

– ที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

– การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น Thai Airways สิงคโปร์ ไป-กลับ สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 7,495 บาทต่อท่าน

thaiairways-promotion-2015-special-companion-fare-bangkok-to-singapore
Top