All posts tagged "วัดธรรมบูชา"

  • ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 ศาลเจ้า 9 วัด Plus 4 เส้นทางท่องเที่ยวเมืองสุราษฎร์ธานี

    ขอแนะนำกิจกรรมท่องเที่ยวเมืองสุราษฎร์ธานี ไหว้สิ่งศักสิทธิ์ 5 ศาลเจ้า 9 วัด Plus 4 เสริมโชคชะตาราศี ไหว้เจ้าขอโชคลาภให้ประสบความสำเร็จ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา เสริมสร้างกำลังใจเพิ่มพลังชีวิต และเป็นการแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวของเมืองสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี องค์การบริการส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนับสนุนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านดอน ลองชิมอาหารเมืองคนดี เสริมโชคชะตาราศี ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน 5...