All posts tagged "ภาษาโรงแรม"

  • รวมคำศัพท์โรงแรมและภาษาโรงแรมที่น่ารู้

    เราได้รวมคำศัพท์โรงแรมและภาษาโรงแรมที่น่ารู้และนิยมใช้กัน ภาษาโรงแรมที่นิยมใช้กันเพื่อสื่อสารโต้ตอบกับนักท่องเที่ยวและเพื่อเป็นความรู้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจคำศัพท์ที่ใช้เรียกกันในโรงแรมที่พักต่างๆ อาทิเช่น การสำรองห้องพักทางโทรศัพท์ คำศัพท์โรงแรมในการให้บริการทั่วไป และคำศัพท์โรงแรมง่ายๆ ที่จำเป็นและนิยมใช้ในการสนทนาในโรงแรม เราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านได้เข้าใจความหมายของของคำศัพท์ทั้งหมดเหล่านี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมคำศัพท์โรงแรมและภาษาโรงแรมที่น่ารู้ Red Planet Hotel Pattaya คำศัพท์โรงแรมที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการจองห้องพัก Reservation counters (เรสเซอร์เวชั่น เคาน์เตอร์) เคาน์เตอร์จองล่วงหน้า Receptionist (รีเซฟชั่นนิส) พนักงานต้อนรับ Carpet (คาร์เป็ต) พรม...