All posts tagged "พระธาตุวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร"

  • ทำบุญเสริมดวง ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

    ปีใหม่แล้วใครที่ต้องการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ปีใหม่ไปทำบุญเสริมดวงปีเกิด ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตและเริ่มต้นสิ่งใหม่ เราเก็บเอามาฝากสำหรับการทำบุญเสริมดวงชะตา ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดตาม 12 ปีนักษัตร ต้องไปกราบไหว้บูชาพระธาตุตามปีเปิดที่ไหนกันบ้าง ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีชวด (หนู) พระธาตุศรีจอมทอง จ. เชียงใหม่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวิหาร ตั้งอยู่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ พระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวา โดยพระธาตุได้ถูกบรรจุไว้ในพระโกศ 5 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ภายในวิหารจตุรมุข ผู้ที่เกิดปีชวด (หนู)...