All posts tagged "คลองผดุงกรุงเกษม"

  • ชวนเที่ยวตลาดวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม 1 – 26 ก.พ. 59 ณ คลองผดุงกรุงเกษม

    Movetrip ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวตลาดวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คลองผดุงกรุงเกษม โดยภายในงานได้รวบรวมมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ ศาสนาและศิลปะ สื่อ และงานสร้างสรรค์และออกแบบมาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ งานฝีมือ หัตถกรรม ผ้าไทย อาหารไทย ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแพทย์แผนไทย ศิลปะการแสดง...